Világjárvány utáni hálaadás

 „Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget
S az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet”/Assisi Szent Ferenc/

Assisi Szent Ferenc emléknapján, október 4–én Ökumenikus imanapot tartott a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház. A világjárvány utáni hálaadásra, Eszlényi Ákos evangélikus kórházlelkész, Rózsa Katalin református kórházlelkész, Torma Joel katolikus pap, valamint Bálint Brigitta és Szabóné Szekeres Ildikó lelkigondozók várták szeretettel a dolgozókat és a betegeket.

„Nagy vágyunk volt, hogy Assisi Szent Ferenc lelkületébe, leegyszerűsödött létmódjába mi is bekapcsolódhassunk és az ő szemén keresztül tudjuk szemlélni a járványt, a szomszédban zajló háborút, az átmeneti időszakunk lényegét, illetve az állandóan hangoztatott hiányoknak a  mélységeit.” – vallják a lelkigondozók.

Az egész napos hálaadáson imádkoztak, dicsőítettek, hálát adtak és könyörgéseiket is megfogalmazták a különböző felekezetek nyelvezetével. Az Istentisztelet és imádságok között Gregorián énekek csendültek fel a Gödöllői Premontrei atyákkal, énekes dicsőítést hallhattunk Dolhai Attila érdemes művész előadásában, megható lelkivezetést tartott Sergio Tellan kapucinus testvér, aki hangsúlyozta, hogy az életben a legfontosabb a szeretet.

Azon kórházi betegekhez is eljutott az imádság, akik az állapotuk miatt nem tudtak megjelenni. Gitáros énekekkel, őszi termésekkel és a természet illatával, szentképekkel keresték fel őket és gyógyították lelküket.

Ezúton is hálával tartozunk:

 • Torma Joel atyának, az ünnepi Szentmiséért.
 • Eszlényi Ákos evangélikus kórházlelkésznek az egész napos jelenlétért.
 • Rózsa Katalin református kórházlelkésznek az értékes gondolatokért, imákért.
 • Magyar István ortodox atyának és közösségének a hálaadó imaóráért.
 • Gulybán Gergely görögkatolikus atyának és közösségének az énekes imaóráért.
 • Sergio Tellan Máriabesnyői kapucinus testvérnek az egyszerű és megható lelkivezetésért.
 • Dolhai Attila színész-énekesnek a felemelő, dicsőítő énekekért.
 • A kistarcsai Mária Légió csoport tagjainak a szolgálatért.
 • Kája Sándornak, máriabesnyői kántornak, a szentmisén való szolgálatért.
 • Sághy Balázs evangélikus lelkésznek a kórtermekben való gitáros éneklésért.
 • Fehér Kegytár Kft-nek az Assisi Szent Ferenc szentkép adományért.

Köszönet és hála Dr. Trombitás Zoltán főigazgatónak a hálaadó imanap lehetőségéért, valamint kórházunk dolgozóinak, akik segítették az imanapot.

/Szilágyi Szilvia/