Adatkezelő neve: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Adatkezelő címe: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Adatkezelő elérhetőségei: 06/28-507-600    flor@florhosp.hu
Adatkezelés képviselője: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Hegedűs Gabriella
Elérhetőség: adatvedelmi.tisztviselo@florhosp.hu

Kérjük, hogy amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, értesítse Intézményünket a fenti elérhetőségen.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu