A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház főigazgatója felvételt hirdet  Fül- Orr- Gégészeti  Osztályára szakorvos részére.

Bérezés:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Feladat:
A Fül- Orr- Gégészeti Osztályon a betegek gyógyításában történő részvétel, komplex műtéti feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, fül- orr- gégegyógyászati szakvizsga;
  • büntetlen előélet.

A jelentkezéshez csatolandó:

  • szakmai életutat bemutató önéletrajz;
  • végzettséget igazoló okiratok másolata;
  • működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Jelentkezés benyújtásának módja:

  • Postai úton: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
  • Elektronikus úton: palyazat@florhosp.hu

A jelentkezési anyagokat Dr. Turbucz Piroska orvosigazgatónak kell benyújtani.