A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) főigazgatója pályázatot hirdet Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.

 Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.

 Pályázati feltétel:

  • csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga
  • legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat
  • büntetlen előélet

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • neonatológia szakvizsga vagy más második szakképesítés
  • PhD tudományos fokozat
  • vezetői tapasztalat (egészségügyben szerzett)

 Feladata: a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátás szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon követése, a jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés. Szakorvosi feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel, a munkaköri leírás és jogszabályok szerint. Tutori tevékenység végzése a rezidensképzéssel kapcsolatban.

 A jelentkezéshez csatolandók:

– végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

– részletes szakmai önéletrajz,

– vezetői koncepció,

– előadások, publikációk listája,

– érvényes működési kártya,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

 A pályázat elbírálása: a pályázatok elbírálása folyamatos

 Az állás betöltése: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot Dr. Trombitás Zoltán főigazgató részére (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal, nyilatkozatokkal együtt), vagy elektronikusan a palyazat@florhosp.hu e-mail-címre kérjük benyújtani.