Betegtájékoztatók

TÁJÉKOZTATÓ az elhunytakkal kapcsolatos ügyintézésről

Kórházi házirend 2023.11.10

DOHÁNYZÓK leszoktatástámogatás lehetőségeiről 

– http://www.leteszemacigit.hu honlapon,

– ill. térítésmentesen telefonon 24 órában: 06-80-44-20-44 telefonszámon

-_szórólap_dohányzás leszokást támogató alkalmazásról

__________________________________________________

Osztályos betegtájékoztatók

Kedves Betegeink!

Osztályos betegtájékoztatóinkat  az  egyes beavatkozásokról, betegségekről  a fekvőbeteg ellátásnál, az adott osztály tevékenységét bemutató oldalainkon érhetik el.

Intézeti betegtájékoztatók

Transzfúziós tájékoztató és nyilatkozat

Higiénés tájékoztatók:

Clostridium difficile fertőzésről      

Betegtájékoztatók a A MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT FERTŐZÉSEKRŐL

Beleegyező nyilatkozatok:

Általános fekvőbeteg beleegyező nyilatkozat

Ált. fekvőbeteg beleegyező nyilatkozat gyerek

Műtéti Beleegyező nyilatkozat 

Aneszt.eziológiai beleegyező nyilatkozat

 

Általános betegtájékoztató

Kedves Betegünk!
Intézetünk dolgozói mindent megtesznek azért, hogy Ön mielőbb visszanyerje egészségét és hazatérhessen otthonába. Munkánkat az adott lehetőségek között az orvosi, gyógyszerészeti és az ápolási tudományok legfrissebb eredményei alapján az Egészségügyi Törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végezzük.
A kórházban folyó gyógyító munka eredményessége, és a betegek nyugalma érdekében kérjük a házirendben foglaltak betartását!
 • Kórházi felvétel, és a felvételhez szükséges iratok
 • Járóbeteg-ellátás igénybevétele (beutaló nélkül igénybe vehető rendelések)
 • Parkolás
 • Értékmegőrzés
 • Betegjogok gyakorlása, tájékoztatás, kapcsolattartás 
 • Elbocsátás a kórházból
 • Halálozás esetén tudnivalók
 • Általános rendelkezések
 • Egyéb szolgáltatások

Kórházi felvétel

 • Tervezett felvétel esetén, a betegfelvétel a központi recepciónál,
 • Sürgős esetben a Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO-n) – történik.

A felvételhez szükséges iratok

 • orvosi beutaló,
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • társadalombiztosítási azonosító kártya (TAJ),
 • illetve korábbi leletei, zárójelentései.
Célszerű a legszükségesebb használati eszközöket (hálóruha, köntös, papucs, evőeszköz, pohár, tisztálkodó szerek) magával hoznia.
Az adatok rögzítése után tájékoztatást kap a betegellátó osztály helyéről, ahol az Önt fogadó ápoló megmutatja a kórtermét, az ágyát és felvilágosítja Önt az osztály munkarendjéről.

Járóbeteg-ellátást igénybe vevők

Adatfelvétel, bejelentkezés szintén a központi recepciónál történik.
Kivétel: a laboratóriumi vizsgálat,
a képalkotó diagnosztikai vizsgálat,
a dialízis/ műveseállomás
Érkezés után kérjük húzzon sorszámot, mert ez alapján hívják majd a recepciós ablakhoz. Az adatok rögzítése után tájékoztatást kap az adott rendelés helyéről.
A beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelések a következők:
 • szemészet
 • bőrgyógyászat,
 • nőgyógyászat, gyerek nőgyógyászat
 • Fül-Orr-Gége, gyermek fül-orr-gége
 • onkológia
 • általános sebészet
 • urológia
 • pszichiátria, addiktológiai rendelések.
A nem nevesített szakrendelések/ambulanciák esetében orvosi beutalás alól kivételt a sürgősségi betegellátás, a szakellátás keretében ismételt ellátás (kontroll vizsgálat szükségességét az ambuláns dokumentációnak tartalmaznia kell), társadalombiztosítási ellátásra, szociális juttatásra vagy kedvezményre jogosultság megállapításához szükséges igazolás kérvényezése céljából érkező betegek képeznek.
Beutaló nélkül jelentkező beteget az SBO TRIÁZS AMBULANCIÁJÁRA irányítjuk.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendelésre történő behívás nem érkezési sorrendben történik! Az ellátásban „előnyt élvezők” rendje a szakrendeléseknél ki van függesztve.
Soron kívüli ellátásában részesítendők:
 • a sürgősségi esetek,
 • a mentőszolgálat által beszállított betegek,
 • a meghatározott időre berendeltek,
 • az adott napon ugyanazon a szakrendelésen ismételten megjelenő betegek,
 • illetve akik az adott szakrendelés szabályai szerint soronkívüliséget élveznek.
A soronkívüliséget a rendelő bejáratánál tájékoztató táblán ismertetjük a betegekkel.
A várakozási idő alatt kerülje a hangos beszédet, a mobil telefon használatát, továbbá minden olyan egyéb tevékenységet, amelyek zavarhatják a rendeléseket.
Parkolás
Személygépkocsival érkező pácienseink a kórház bejárata előtti parkolót vehetik igénybe. A betegek, és hozzátartozóik számára a kórház udvarán parkolási lehetőséget biztosítani nem tudunk! Kivételt képeznek a mozgássérült betegek, akiknek külön erre kijelölt parkolók állnak rendelkezésre. Ezeket a parkolókat, a kísérővel érkező, mozgássérültet szállító autósok nem foglalhatják el. Ők a beteg elhelyezése után szintén a kórház előtti parkolót kell, hogy igénybe vegyék. (Parkolásról tudnivalókat lásd. még a Közérdekű információk fül alatt)
Parkolással kapcsolatos egyedi igényeket – írásbeli kérés alapján – kizárólag a Főigazgató engedélyezhet.
Értékmegőrzés
Amennyiben az intézménybe érkezésekor nagyobb értéket képviselő értéktárgyat, vagy jelentősebb pénzösszeget hozott magával, szíveskedjék azt hozzátartozójával otthonába juttatni, vagy letétbe helyezni a kórház pénztárában. Értékeiért felelősséget vállalni kizárólag abban az esetben tudunk, ha azokat elismervény ellenében átadja a főnővérnek vagy a helyettesének, aki azokat a kórházi tartózkodás időszakára letétbe helyezi!
Betegjogok gyakorlása
Törvény biztosítja Önnek az egészségügyi ellátáshoz, az önrendelkezéshez, és az emberi méltósághoz való jogot; azt, hogy az orvosok, kórházi dolgozók partnerek legyenek ellátása során.
Joga van kapcsolatot tartani hozzátartozóival, illetve el is utasíthatja azokat.

A beteget megillető látogatással kapcsolatos jogok a következők:

 • súlyos állapotú, végstádiumú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon,
 • a kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetve az általa, vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon,
 • a szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan mellette lehessen.

Betegségével kapcsolatos adatait titokként kezeljük, de Ön meghatározhatja azoknak a személyeknek a körét, akiknek információt adhatunk ki.

Joga van állapotáról mindenre kiterjedő tájékoztatást kérni, megismerni a betegellátás során keletkezett saját dokumentációját. Ezt a jogát azonban vissza is utasíthatja, vagy írásban átruházhatja.
Gyógykezelése során felmerülő döntési helyzetekben részt vehet. Döntései segítése érdekében orvosaink szóban, illetve írásban tájékoztatják a beavatkozásokkal kapcsolatos tudnivalókról. A felkínált terápiákat, kezeléseket visszautasíthatja, de ennek következményei kizárólag Önt terhelik.
Amennyiben Ön a gyógykezelése alatt szeretne távozni az osztályról, szándékát kérjük, jelezze előre kezelő orvosának, vagy az ügyeletes orvosnak, mivel ennek tényét és időpontját a betegdokumentációban rögzíteni kell.
Amennyiben Ön a gyógykezelése alatt szeretne távozni az osztályról, szándékát kérjük, jelezze előre kezelő orvosának, vagy az ügyeletes orvosnak, mivel ennek tényét és időpontját a betegdokumentációban rögzíteni kell.
Az ellátással és az intézeti körülményekkel kapcsolatos kéréseiről, észrevételeiről, esetleges panaszairól tájékoztassa kezelőorvosát. Amennyiben az Ön számára megnyugtató intézkedés nem történik, akkor beszélje meg a problémát a főnővérrel, osztályvezető főorvossal.
Amennyiben ez sem elegendő, szóban, vagy írásban tehet panaszt a Főigazgatóságon. Minden konkrét panaszt, névvel ellátott feljegyzést a Főigazgató kivizsgál, és az eredményről a bejelentőt írásban tájékoztatja.
Problémájával fordulhat még a betegjogi képviselőhöz, aki a kórház I. emeletén található, elérhetőségét, és az ügyfélfogadás rendjét  (honlapunkon a Korházunk fül alatt) és a helyszínen kiírva is megtalálja.
Az ellátás során szerzett tapasztalataikat, véleményüket az osztályon kihelyezett vélemény naplóba beírva, vagy az internetes honlapunkon keresztül, – név nélkül is – eljuttathatják a kórház vezetéséhez.
Ellátottaink körében időszakosan betegelégedettségi felméréseket készítünk, az ellátás minőségének javítása érdekében.
Felvilágosítás
Kórházi tartózkodása alatt mind az orvosokhoz, mind az ápolókhoz bizalommal fordulhat az ellátással kapcsolatban felmerülő kérdéseivel, kéréseivel.
A gyógyító munkát a kezelőorvos végzi, tehát Ön és hozzátartozói tőle kaphatnak erre vonatkozó felvilágosítást. Állapotáról, további kezelésről, a tervezett beavatkozásokról kérjen tőle tájékoztatást, forduljon hozzá bizalommal! Külön kérés nélkül is számoljon be állapotváltozásairól, beszélje meg otthonában szedett gyógyszereinek a kórházi kezelés ideje alatt történő alkalmazását!
Ellátása során gyakrabban találkozik az ápolókkal, akiknek munkáját az osztályos főnővér irányítja. Felvilágosítást kaphat tőlük az ápolással összefüggő kérdésekre – pl. a szakápolási eljárások kivitelezésére, életmódra, diétára stb. vonatkozóan -, illetve az ellátás során felmerülő technikai kérdésekre, de betegségére és gyógyítására vonatkozó felvilágosítást ők nem adhatnak.
A tájékoztatás megtörténtét a beleegyező nyilatkozaton, és az ápolási dokumentáción aláírásával igazolja. A dokumentumok aláírása a kezelésbe való beleegyezésnek minősül, kivéve műtéteket, egyes beavatkozásokat, vizsgálatokat, amelyekhez külön tájékoztatás után külön beleegyezést fognak kérni Öntől.
Betegségéről, kezeléséről felvilágosítást az Ön által megjelölt hozzátartozójának nyújtunk! Amennyiben a kórházi tartózkodásának tényét sem kívánja nyilvánosságra hozni, ezt felvételkor a központi recepciónál, és a felvevőorvosnak jeleznie kell!
Kórtörténetébe, kórlapjába joga van betekinteni, az adatok értelmezéséhez kérje kezelőorvosa segítségét.
Kapcsolattartás
A gyógyító munka elősegítése, és a betegek zavartalan pihenése érdekében a javasolt látogatási idő mindennap 16-19 óra között van!
Az osztályok eltérő munkarendje miatt, az osztályvezető főorvosok a beteglátogatás időpontját ettől eltérően is szabályozhatják.
Amennyiben a kórteremben történik a látogatás, maximum két látogatót fogadjon egyidőben, és kérjük, hogy a látogatók a betegágyakra ne üljenek, és ne pakoljanak!
Amennyiben nem kíván látogatót fogadni, illetve egyedi kérése van, kérjük jelezze azt az osztályvezető főorvosnak. Többágyas kórteremben történő elhelyezésnél, betegtársánál végzett vizsgálat, beavatkozás esetén, a látogatóknak el kell hagyniuk a helyiséget!

Járvány idején az egészségügyi hatóságok teljes vagy részleges látogatási tilalmat rendelhetnek el. Ebben az időszakban kizárólag telefonon, és postai úton tud kapcsolatot tartani hozzátartozóival.A személyes látogatás engedélyezése – a megfelelő védőfelszereléssel és betanítással együtt – a látogatással kapcsolatos jogok biztosításával (lásd. feljebb betegjogok) lehetséges.

Elbocsátás a kórházból
Elbocsátás az intézeti gyógykezelés végén történik. Kezelőorvosa előzetesen megbeszéli Önnel azt az időpontot, amikor a kezelést befejezettnek tekinti. Így arról időben értesítheti hozzátartozóit.
Kezelőorvosától kérhet segítséget a hazajutás megszervezéséhez (pl. mentőszállítás, kedvezményes utazásra jogosító utalvány érvényesítése) is.
 Távozáskor az ellátás összefoglalásaként megkapja két példányban a zárójelentést – melyből egy a háziorvosáé, a másikat kérjük, gondosan őrizze meg -, és a kórházi tartózkodásról szóló igazolást.
 Az elbocsátás napján a folyamatos betegellátás érdekében, a hazamenő betegnek az ágyat általában 9 óráig kell elhagyni, étkezés ezen a napon a reggelivel fejeződik be. Amennyiben a betegszállításban akadályoztatás merül föl, “hazamenős” ebédet tudunk biztosítani.
 Saját gépjárművel történő hazaszállítás esetén, a teherportai behajtáshoz, szükséges a zárójelentés felmutatása.
Halálozás esetén tudnivalók
A kórházban elhunyt beteg hozzátartozóját a kezelőorvos telefonon, vagy távirat útján értesíti. A halál okairól, körülményeiről csak Ő adhat tájékoztatást személyesen. Az elhunyt személyes holmiját leltár alapján a főnővér, vagy helyettese adja át a hozzátartozóknak.
 A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát a központi recepción kapja meg a legközelebbi hozzátartozó vagy az általa írásban megbízott személy. Az elhunytat megtekinteni, a temetési ruhákat átadni a Kórbonctani osztályon lehet. A Kórházban temetkezési vállalkozás nem működik.

Általános rendelkezések

 • Orvosi vizitek alatt kérjük, tartózkodjon a kórteremben, és tartsa be az osztályvezető főorvos által meghatározott, kifüggesztett munkarendet.
 • Amennyiben a kórház területét valamilyen okból el kívánja hagyni, kérjük, jelezze orvosának vagy az osztályon szolgálatot teljesítő ápolónak.
 • A kórház által biztosított étkezést vegye igénybe. Egyéb, hozott élelmiszer elfogyasztását, tárolását beszélje meg az ápolóval.
 • Ügyeljen a kórtermek, folyosók, mellékhelyiségek tisztaságára, szemetet és hulladékot az erre a célra rendszeresített gyűjtőedénybe helyezze el!
 • Figyeljen a komfortos betegágyak rendeltetésszerű használatára, működtetéséhez kérjen segítséget az ápolóktól. Szándékos károkozás esetén a kórház részére kártérítést kell fizetni. Az okozott kár meg nem térítése jogi következményeket von magaután.
 • Műtétes osztályok kórtermeibe vágott, illetve cserepes virág behozatala TILOS (fertőzésveszély miatt, zárt dobozos növény elhelyezése engedélyezett)!
 • Ügyeljen a csendre! Kérjük, kerülje a hangos beszédet, telefonálást. Rádiót, televíziót fülhallgatóval hallgasson.
 • A dohányzás, az intézmény egész területén TILOS! Egészségügyi intézménynél szabadtéren sem jelölhető ki dohányzóhely!
 • Bennfekvése alatt szeszes ital fogyasztása TILOS!
Az orvosi titoktartás biztosítása és a betegek személyiségi jogainak védelme érdekében a kórház területén fényképezni, filmet-, videofelvételt készíteni betegekkel, vagy a betegek gyógykezelésével kapcsolatban a kórház dolgozóival interjút vagy riportot készíteni bármilyen médium számára csak a Főigazgató engedélyével lehet. Ezt az adott osztályok vezetői kérhetik, az érintett beteg(ek) hozzájárulása után.
Egyéb szolgáltatások
 • A büfét, és a hírlapárust, a főépület aulájában találja.
 • A főépület aulájában pénzkiadó automata működik.
 • A kórház főbejárata mellett találja a gyógyszertárat.
 • A személyi portán kaphat felvilágosítást a busz és a HÉV menetrendjéről.
 • Postai küldeményeit fekvőbetegként a főnővér segítségével juttathatja el.
 • Intézményünkben lehetőséget biztosítunk a szabad vallásgyakorlásra, az osztályos főnővérektől lehet tájékoztatást kérni az Istentisztelet helyéről.
 • Vegye igénybe a kórház parkját, sétáljon, pihenjen!
Egyéb, a házirendben nem szabályozott kérdésekben, az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV. törvény rendelkezései az irányadók.
Bízunk benne, hogy Ön is mindent megtesz gyógyulása érdekében, mert a kívánt siker csak közös erővel érhető el.

Köszönjük együttműködését, és jó egészséget kívánunk Önnek!

Postacímünk:
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Telefonszámaink:
06-28-507-600, 06-28-507-700
Fax:
06-28 507-648
E-mail:
flor@florhosp.hu
Weblap:
www.florhosp.hu
Alapítványunk neve:
Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány
Adószáma:
18677911-1-13
Számlaszám:
10103836-39212500-00000000
Mottónk:
„Tevékenységünk eredménye: betegeink elégedettsége”