A járóbeteg-szakellátás olyan szakellátás, amely kizárólag járóbetegek részére (azaz a beteget csak az ellátási idejéig hospitalizálóan) nyújtja az ellátást.

Az 1997. évi az egészségügyről szóló CLIV törvény alapján az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.

A járóbeteg-szakellátás feladata:

 • a megelőző tevékenység,
 • az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás elrendelését és a rehabilitációt is,
 • szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is,
 • speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg – vizsgálatát követő – más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása,
 • a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése, amelyeket követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges,
 • intézeti hátteret igénylő ellátás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalása.

Az általános járóbeteg-szakellátás mellett a betegségek gyakorisága alapján biztosítani kell speciális diagnosztikai és terápiás háttérrel működő speciális járóbeteg-szakellátást. Ez olyan betegségek ellátására szervezett egészségügyi ellátás, amely különleges szaktudást, illetve speciális anyagi, tárgyi és szakmai felkészültséget igényel.

Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló – 60/2003 ESzCsM – rendeletben foglaltak szerint:

“a járóbeteg-szakellátás körében:

 • szakrendelés
 • gondozó
 • szakambulancia
 • rendelőintézet
 • mobil egészségügyi szolgálat
 • állomás illetve központ
 • laboratórium
 • diagnosztikai központ
 • hospice szolgálat
 • az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés elnevezés használatára jogosult.”

A járóbeteg-szakellátás keretein belül végezhető kórházi ellátást kiváltó ellátások:

( forrás: https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Járóbeteg-szakellátás )